Η  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την παράταση της υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών που θα πραγματοποιηθούν το  Σάββατο 27 Απριλίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της περιοχής τους μέχρι και τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 20:30.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι/ες είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τις εξής προϋποθέσεις:

  • να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω
  • να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα
  • να μην έχουν ζητήσει άσυλο ή αναγνωριστεί ως πρόσφυγες

Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν ήδη πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνον από αυτό), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από:

  • μια έγχρωμη φωτογραφία
  • ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής ή της βεβαίωσης ότι έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής
  • το πρωτότυπο διαβατήριο και την πρωτότυπη άδεια διαμονής
  • ένα παράβολο αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333) που θα το προμηθευθούν από την Εφορία (ΔΟΥ) – όσοι /ες κατέχουν ήδη πιστοποιητικό Α ή Α2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και θα εξεταστούν μόνο στην ιστορία καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.
  • όσοι /ες έχουν πιστοποιητικό Α ή Α2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας πρέπει, επίσης, να έχουν μαζί τους μια φωτοτυπία του πιστοποιητικού αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:  www.gsae.edu.gr, όπου θα βρουν την ύλη των εξετάσεων, τις διευθύνσεις των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και θέματα από τις προηγούμενες εξετάσεις.

Πληροφορίες θα δίνονται, επίσης, στα τηλέφωνα: 213 131 1667 [-1655  -1678  -1652]