Η ύλη αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 όπως περιγράφονται στο: Αντωνοπούλου, Ν., Βογιατζίδου, Σ. & Τσαγγαλίδης, Α. (2013). Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Περιγραφή του επιπέδου Α2 μπορούν οι υποψήφιοι να αντλήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο. http://www.greeklanguage.gr/certification/node/98
Σε γενικές γραμμές σε αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.
Για τη δομή των εξετάσεων και για να δείτε τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες εδώ:
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki‐ekpaidefsi‐enilikon/ellinomatheia/mathe‐gia‐tin‐ellinomatheia
Για την πιστοποίηση της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού
Η ύλη των εξετάσεων συνίσταται σε ό,τι περιλαμβάνεται στο συνημμένο κείμενο.
Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού:
http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/850/Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.pdf
Ως υλικό αναφοράς για περαιτέρω μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «Στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού» (Τζαμαλή, Κ. & Σκουνάκη, Ι., επιστημονική επιμέλεια Β. Μπόκολας, έκδοση ΓΓΔΒΜ και ΙΔΕΚΕ, διαθέσιμο στο:
http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/805/ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.pdf
Για τη δομή των εξετάσεων και για να δείτε τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες εδώ:
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki‐ekpaidefsi‐enilikon/ellinomatheia/mathe‐gia‐tin‐ellinomatheia
Η Επιστημονική Επιτροπή
Τσαγγαλίδης Αναστάσιος, αναπληρωτής καθηγητής
Ιακώβου Μαρία, επίκουρη καθηγήτρια
Παπαδοπούλου Δέσποινα, επίκουρη καθηγήτρια
Αικατερίνη Βεντούρα, καθηγήτρια
Μαργαρίτα Τριπολιτάκη,φιλόλογος