Εργαστήριο τυροκομίας πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα Καλλονής. Εκπαιδευόμενοι με εμπειρία στο αντικείμενο έδειξαν πρακτικά βήμα βήμα την διαδικασία για την παραγωγή τυριού αλλά και μυτζήθρας. Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Παναγιώτης Γεωργιάδης.