Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης επισκέφτηκε το αεροδρόμιο Μυτιλήνης εκεί ενημερώθηκε για τις λειτουργίες του αεροδρομίου και  ξεναγήθηκε στους χώρους του.