Ο Μιχάλης Χαβαράνης Συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού παρουσίασε σε κύκλο μαθημάτων στο ΣΔΕ Μυτιλήνης και στο παράρτημα Καλλονής τους στόχους του προγράμματος. «Αειφόρος ανάπτυξη: Η περίπτωση της Λέσβου»

Αειφόρος Ανάπτυξη: Ανάπτυξη που μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Οι παρουσιάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και πυροδότησαν πολλές ερωτήσεις, προβληματισμούς και συζητήσεις.

Πέρα από τις συζητήσεις το ΣΔΕ θα συμμετέχει και στο διαγωνισμό φωτογραφίας της εταιρίας με θέμα: «Τι μου αρέσει στο νησί μου και θα ήθελα να διατηρηθεί, τι θα ήθελα να αλλάξει» Οπότε θα υπάρχει και συνέχεια.