Ο Μανώλης Συρέλλης μυτιληνιός Επιχειρηματίας που στο τομέα της τοπικής οικονομίας κατέχει ξεχωριστό κεφάλαιο σε όλους τους τομείς επιχειρηματικότητας ήταν ομιλητής στο ΣΔΕ Μυτιλήνης με αφορμή την έναρξη του Σχεδίου Δράσης του ΣΔΕ. Δεινός ομιλητής ο Μανώλης καθήλωσε για ένα δίωρο εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους αναλύοντας με επιχειρήματα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες αλλά και τα βήματα για την επιχειρηματικότητα. Με απλά λόγια, πραγματικά παραδείγματα και εμπειρίες μας μετάδωσε παραστατικά την γνώση του στο αντικείμενο. Τον ευχαριστούμε.