Κατασκευή Αφίσας στην αγγλική γλώσσα στα πλαίσια συμμετοχής του σχολείου σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundtvig χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική μέθοδο της Ομότιμης Μάθησης (Peer – Mentoring). Για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευομένων στα πλαίσια του αγγλικού γραμματισμού έγινε παρουσίαση αφισών στην αγγλική γλώσσα και σχολιασμός του κειμένου και της σύνδεσης αυτού με το θέμα που επεξεργαζόταν η κάθε αφίσα. Αναφορά έγινε στα σύμβολα, στο γραπτό και οπτικό μήνυμα της αφίσας και στη διασύνδεση αυτών. Στη συνέχεια στα πλαίσια του Αισθητικού Γραμματισμού έγινε παρουσίαση και σχολιασμός ενδιαφέρουσων παραδειγμάτων αφίσας διαφόρων σύγχρονων γραφιστών από διάφορες χώρες (Αμερική, Ιαπωνία, Ιράν κτλ…). Σχολιάστηκαν με τους εκπαιδευόμενους διάφορες ιδέες / μέσα και τρόποι χρήσης και συνδυασμού των χρωμάτων, των γραμμάτων, των περιγραμμάτων και διαφόρων θεματικών αντικειμένων και συμβόλων. Θα ακολουθήσει η παραγωγή από τους μαθητές κειμένου στην αγγλική γλώσσα και η κατασκευή βάσει αυτού αφισών ως μια διαθεματική προσέγγιση στα πλαίσια του αγγλικού, αισθητικού και πληροφορικού γραμματισμού. (Εκπαιδεύτριες: Μπούρατζη Βασιλική (Αγγλικός Γραμματισμός), Πανσεληνά Γιασεμή (Πληροφορικός Γραμματισμός) και Φρατζόγλου Βατώ (Αισθητικός Γραμματισμός).