Διαθεματικό με θέμα την μεσογειακή διατροφή παρουσίασαν οι εκπαιδευτές Έφη Πετανίδου και Θεόδωρος Σέντας. Αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι του θέματος όπως υγεία, θρησκεία, μακροζωία και ομορφιά ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.