Στο ΣΔΕ Μυτιλήνης έγινε διαθεματικό με θέμα: «Ζωγραφίζουμε στον υπολογιστή αντλώντας έμπνευση από τον Καντίνσκι και τον Κλεέ». Γιασεμή Πανσεληνά, Βατώ Φρατζόγλου