Προβολή και συζήτηση της ταινίας «home» στο παράρτημα Καλλονής την τρίτη 27-11-2012. Συντονισμός Παναγιώτης Γεωργιάδης.