Την Τετάρτη 7-11 έγινε διαθεματική άσκηση στην γραφή απλών προτάσεων βάσει πινάκων ζωγραφικής. Θέμα του διαθεματικού ήταν έλληνες ζωγράφοι της γενιάς του ’30 με κύριους εκπροσώπους τον Κόντογλου και τον Τσαρούχη. Επίσεις δόθηκαν αφορμές και έγιναν συζητήσεις σχετικά με την απελευθέρωση της Λέσβου. Αντιστοίχηση τίτλου και πίνακα. (φύλλο εργασίας και power point). Βασιλική Μπούρατζη, Βατώ Φρατζόγλου, Γιασεμή Πανσεληνά, Έφη Πετανίδου.