Επίσκεψη σε εργαστήριο παρασκευής τσίπουρου στον Μεσότοπο έκανε το παράρτημα της Καλλονής. Οι εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκαν από τον κ. Δουδώνη και έλυδαν τις απορίες τους για την διαδικασία της απόσταξης, Απαραίτητο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν και η γευσιγνωσία του προϊόντος.  Εκπαιδευτές Αν. Λούκος Π. Γεωργιάδεης 5/11/2012