Την 16/10/2012 το παράρτημα Καλλονής πραγματοποίησε :

• ξενάγηση στο Δημοτικό Σχολείο Καλλονής και

• περιήγηση σε ένα τμήμα του βόρειου τμήματος της κωμόπολης.

Είχαμε την ευκαριά να καταγράψουμε πολύ ενδιαφέροντα και αξιόλογα κτίσματα αλλά και αρκετές ασχήμιες. Εκπαιδευτές Π. Γεωργιάδης και Β. Φρατζόγλου.