Φωτογραφίες από την επίσκεψη του ΣΔΕ Μυτιλήνης στο Οινοποιείο Οινοφόρος την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2012.