Για δεύτερη χρονιά στο ΣΔΕ Μυτιλήνης οργανώνονται τμήματα Σχολών Γονέων. Γιατί η εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει στόχο μόνο να μας δώσει γνώσεις αλλά και να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους άρα και γονείς. Εκπαιδεύτριες Ρενταρή Μάλαμα και Βάσω Καρκαλέτση.