Στο ΣΔΕ Μυτιλήνης συνειδητοποιώντας την επιστημονικής ευθύνη στο σχολείο αυτό δεν στηριζόμαστε στην εκπαίδευση και την εμπειρία μας μόνο αλλά προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι όλοι οι εκπαιδευτές του ΣΔΕ παρακολουθήσαμε διεθνές συνέδριο με θέμα τη Βιωματική Εκπαίδευση Ενηλίκων έξω από την Τάξη, που διοργάνωσε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο Επιμελητήριο Λέσβου, η Εταιρεία Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου «Αιολίς». Κοινή ομολογία ήταν ότι όλοι κερδίσαμε από αυτό και αποφασίσαμε σε καλύτερη δικτύωση των εκπαιδευτών ενηλίκων για ανταλλαγή εμπειριών και διοργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων.