Ξεκίνησαν για το σχολικό έτος 2012-2013 οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Μυτιλήνης που θα λειτουργήσει στην Πιττακού 44 (παλαιό Παρθεναγωγείο). Επίσης, λειτουργεί Παράρτημα στην Καλλονή.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, που τελείωσαν το Δημοτικό και δε φοίτησαν καθόλου στο Γυμνάσιο ή το εγκατέλειψαν πριν το τελειώσουν.
Η διάρκεια φοίτησής τους στο σχολείο είναι 18 μήνες (δύο διδακτικά έτη).
Το ωράριο είναι απογευματινό (5:00 με 9:00) με ωρολόγιο πρόγραμμα 25 διδακτικών ωρών την εβδομάδα και παρέχεται απολυτήριος τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου
.

Τα έγγραφα που χρειάζονται για την εγγραφή είναι το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου και φωτοτυπία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου επίσης αίτηση που μπορείται να την βρείτε εδώ.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στο τηλέφωνο 6932873200