Όταν λέμε εκπαίδευση στο πεδίο και βιωματική μάθηση αυτό εννοούμε. Φωτογραφία από την εκπαιδευτική επίσκεψη του ΣΔΕ Μυτιλήνης στην Έφεσο.