Στην κρίση εγώ ψηφίζω γνώση. Κάνω εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης.. Για επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική εξέλιξη.

Η ανάπτυξη αυτής της χώρας ξεκινά από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας γι αυτούς που δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.