Μια από τις κοινές εκδηλώσεις του ΣΔΕ Μυτιλήνης και του παραρτήματος Καλλονής ήταν η επίσκεψη στο Ιερό του Μέσσου την Τετάρτη 23/5. Εκεί παρακολουθήσαμε την διάλεξη της δρος Λίλλιαν Αχειλαρά με θέμα «Το Ιερό του Μέσσου. Η διαμόρφωση ενός αρχαιολογικού χώρου» που διοργάνωσε η Ένωση Φίλων της Αρχαίας Λέσβου. Σαν να ήμασταν στην μηχανή του χρόνου εμφανίζονταν μπροστά μας φανταστικά κτίσματα και τελετές που γινόντουσαν στην περιοχή στην πάροδο των αιώνων. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές αλλά και την ομιλήτρια που μας έδωσαν εικόνες για ακόμα μια περιοχή της Λέσβου που πολύ λίγα ξέραμε.