Η Ταξιαρχούλα Τσιριγώτη και η Σοφία Καραμπετιάν προκάλεσαν στο ΣΔΕ μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το θέμα που παρουσίασαν από όλες τις πλευρές  ήταν για τον Εθελοντισμό με την υποστήριξη της εκπαιδεύτριας Ζωή Μαλακασιώτη. Αλλά απόψεις όπως ο ρόλος του κράτους και η αναγκαιότητα του εθελοντισμού άναψαν την συζήτηση και μας προβλημάτισαν. Ίσως το θέμα πρέπει να το αναλύσουμε διεξοδικότερα σε μια επόμενη συζήτηση.