Στα Νέα της Λέσβου συχνά βρίσκουμε άρθρα και δραστηριότητες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Αυτό δείχνει ότι τα Νέα της Λέσβου διαβάζουν sdem.gr αλλά και το ΣΔΕ προτείνει τα Νέα της Λέσβου για την ενημέρωση.