Την Παρασκευή 27-4-2012 στο  συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με τίτλο «Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» το ΣΔΕ Μυτιλήνης με τον διευθυντή Μιχάλη Αϊβαλιώτη και την εκπαιδεύτρια Βασιλική Μπούρατζη παρουσίασαν την εφαρμογή σχεδίου δράσης ομότιμης μάθησης (project peer mentoring) αλλά και την αντίστοιχη εφαρμογή σε σχολείο ενηλίκων στην Ιρλανδία από την Doyle Sandra. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 42 σύνεδροι από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αλλά και από άλλους χώρους εκπαίδευσης ενηλίκων. Προκάλεσε το ενδιαφέρον και εξελίχτηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την μέθοδο αλλά και τον τρόπο εφαρμογής της. Σε επόμενη δημοσίευση θα παρουσιάσουμε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την μέθοδο αλλά και την αξιολόγηση του εργαστηρίου από τους συνέδρους.