Με τα Πάθη σου, Χριστέ,
λευτερωθήκαμε από
τα πάθη και τα βάσανά μας
και με την Ανάστασή σου
γλιτώσαμε απ’ τη φθορά.
Δόξα σ’ εσένα, Κύριε.