Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την εκπαιδευόμενη του πρώτου έτους Ταξούλα Μαρούσκου για το εργαστήριο πηλού. Όχι μόνο γιατί μας παρουσίασε απλά και κατανοητά την χρήση του πηλού αλλά κυρίως γιατί στο ΣΔΕ μας αρέσει ιδιαίτερα να επεξεργαζόμαστε με τα χέρια φυσικά υλικά, ίσως γιατί ξέρουμε ότι τέτοιες μέθοδοι αξιοποιούνταν ακόμα και από τα αρχαία χρόνια.