Μέσω της επικοινωνίας skype ομάδα εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Μυτιλήνης πραγματοποίηση πρακτική στον αγγλικό γραμματισμό με σύνδεση με αντίστοιχο σχολείο στα Κανάρια νησιά. Η εκπαιδεύτρια Βασιλική Μπούρατζη που διοργάνωσε την δράση δούλεψε μεθοδικά για να επιτευχθούν με επιτυχία οι στόχοι της δράσης.

Τέλος το χορευτικό τμήμα του ΣΔΕ παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς στους συνεκπαιδευόμενους μας στην Ιβηρική.

Παρόλα αυτά εμείς θα προτιμούσαμε να ήμασταν εκεί πραγματικά και όχι εικονικά για εκπαίδευση και όχι μόνο ελπίζουμε στο μέλλον να γίνει και αυτό.