Κάθε ώρα παρουσίασης από τους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια των σχεδίων δράσης προϋποθέτει πολλές ώρες προετοιμασίας, μελέτης και πρόβες.

Αυτό που μας αρέσει στο ΣΔΕ όπως φαίνεται και στην φωτογραφία δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τους εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους. Παραφράζοντας τους στοίχους μπορούμε να πούμε: γιατί εμείς φίλε μου δεν διδάσκουμε για ξεχωρίσουμε από τους εκπαιδευόμενους μας αλλά διδάσκουμε για να μάθουμε όλοι μαζί κάτι καινούριο…