Το ΣΔΕ Μυτιλήνης επισκέφτηκε το χώρο που έγινε αιμοδοσία. Ενημερώθηκε από τους υπευθύνους και συνέβαλε όσο μπορούσε για την επιτυχία των στόχων. Γιατί αίμα υπάρχει αλλά δεν γίνεται σωστή διαχείριση του…