Η εκπαιδευόμενη Ταξούλα Μαρούσκου στην δική της σειρά για παρουσίαση στο εργαστήριο αλληλομάθησης  μας έδειξε την παρασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού. Μας έδειξε όλα τα στάδια μας είπε μυστικά και πειραματιστήκαμε όλοι μαζί και από ότι φαίνεται περάσαμε καλά. Επιστημονική υπεύθυνη Βατώ Φρατζόγλου.