Την ταινία το λιμάνι της Χάβρης προβλήθηκε στο ΣΔΕ Μυτιλήνης και ακολούθησε συζήτηση.