Διαθεματική εργασία με τον Αγγλικό γραμματισμό και της Αισθητικής Αγωγής είχε το παραπάνω αποτέλεσμα. Οι εκπαιδευόμενοι με την καθοδήγηση της Β. Μπούρατζη και της Β. Φρατζόγλου δημιούργησαν μια αφίσα κολάζ.