Δεν είναι μια μυστική αποστολή, δεν είναι ένα επικίνδυνο πείραμα είναι το εργαστήριο που έγινε για να δημιουργήσουμε σαπούνι από ελαιόλαδο. Ο εκπαιδευτής Σέντας Θεόδωρος λαμβάνοντας όλες τις ενδεικνυόμενες προφυλάξεις έδειξε βήμα βήμα  την διαδικασία. Το σαπούνι τώρα είναι στο στάδιο ωρίμανσης και θα επανέλθουμε με νεότερες φωτογραφίες για το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον κ. Σέντα για τις γνώσεις, την προσπάθεια αλλά και την καλή διάθεση για το εργαστήριο.