Φωτογραφίες από την επίσκεψη του ΣΔΕ στο γηροκομείο και στο μουσείο.