Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου επισκέφτηκε το ΣΔΕ Μυτιλήνης μαζί με το παράρτημα Καλλονής. Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (ΜΒΕΛ), στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  (ΠΙΟΠ), το οποίο έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία του. Στεγάζεται στο χώρο του παλαιού κοινοτικού ελαιοτριβείου, η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Ευχαριστούμε πολύ την διοίκηση του μουσείου για την απογευματινή ξενάγηση στο μουσείο και την προβολή σχετικής ταινίας.