Στα πλαίσια του διαθεματικού για τον Αναλφαβητισμό που πραγματοποιήθηκε  τον Νοέμβριο (όπως φαίνεται στην σελίδα της Εκπαίδευσης) προβλήθηκε η ταινία «The Reader» σχετικό με το θέμα και ακολούθησε σχολιασμός.