Σε συμφωνία που έγινε με την Σχολή Γονέων στο ΣΔΕ θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Σχολής Γονέων. Για τις επόμενες πέντε εβδομάδες η εκπαιδεύτρια Μ. Ρενταρή θα συζητήσει με τους εκπαιδευόμενους θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εάν ελπίζουμε ότι ο κόσμος αυτός θα γίνει καλύτερος αυτό θα γίνει αναγκαστικά από τα παιδιά μας και μέσα από τέτοια προγράμματα.