Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη συνάντηση με παλαιούς και νέους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ. Είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους σύμφωνα με τις επιταγές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι η γνωριμία μεταξύ μας έγινε με την ανακάλυψη των συμμετεχόντων μέσα από τις επαγγελματικές κάρτες που συντάξαμε. Στην συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες που επεξεργαστήκαμε τα θέματα που αφορούν την κοινή μας εκπαιδευτική πορεία όπου παρουσιάστηκαν και επικυρώθηκαν από την ολομέλεια