Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας πρωτοπορεί. Εισέρχεται στον χώρο των Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων με το πρόγραμμα Grundvigh. Το πρόγραμμα Grundvigh είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει προσανατολισμό στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην δια βίου μάθηση. Εκπρόσωπος του ΣΔΕ Μυτιλήνης η εκπαιδεύτρια Βασιλική Μπούρατζη θα μεταβεί στην Νορβηγία από 26 έως 29 Οκτωβρίου σε προπαρασκευαστικό σεμινάριο για την εξεύρεση εταίρων συνεργασίας.