Στο παράρτημα Καλλονής έγινε προβολή του ντοκιμαντέρ ΧΡΕΩΚΡΑΤΙΑ την Παρασκευή 14 Μαϊου στο πλαίσιο του Κοινωνικού γραμματισμού με την Αιμιλία Βουλβούλη και ακολούθησε συζήτηση.