Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος του Επιστημονικού Γραμματισμού στο παράρτημα Καλλονής σύνθεσε η εκπαιδευόμενη του Β’ έτους Νίκη Βαλελή με την καθοδήγηση της Μαντζούκα Δήμητρα. Αξίζει να την δείτε πατώντας πάνω στην εικόνα.