Το ΣΔΕ Μυτιλήνης μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών και στα παίσια του αισθητικού γραμματισμού με την Βατώ Φρατζόγλου οι εκπαιδευόμενοι έφτιαξαν πασχαλινά διακοσμητικά καλαθάκια . Η δραστηριότητα ευχαρίστησε πολύ τους εκπαιδευόμενους και πέρα απο χρήσιμη βρήκαν και έξυπνη την κατασκευή.