Η ομάδα που ασχολείται με το Project που έχει θέμα τον καστανιώνα της Αγιάσου επισκέφτηκε την περιοχή για επιτόπια έρευνα και συζήτηση με κατοίκους για το δάσος, τη συμβολή του στη ζωή του τόπου, τις χρήσεις  του κάστανου κά. Πέρα από την ομορφιά της Αγιάσου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν, να ακούσουν και να δοκιμάσουν πολλά…

Υπεύθυνοι: Ιωάννης Γατσής Γεωργία Παππά. Μαρία Ντέμου