Επειδή ο μεγάλος κίνδυνος για σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές δεν είναι πέρα στην άπω ανατολή μόνο όπως και φαίνεται στο χάρτη. Στο ΣΔΕ Μυτιλήνης έγινε ενημέρωση για τις καταστροφές αυτές με διαθεματικό που οργάνωσαν οι εκπαιδευτές Γιάννης Γατσής & Γεωργία Παππά.