Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 σε εκδήλωση που επιμελήθηκε η Έφη Πετανίδου διαβάστηκαν αποσπάσματα του αγωνιστή του 1821 Μακρυγιάννη ενώ ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.