ΥΔΑΤΙΝΟΥ & ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Δεύτερη ευκαιρία στο περιβάλλον

Βιωματική μάθηση και αλλαγή

Κοινωνική ευαισθησία και πρόληψη

Ο Υδάτινος είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται  σε τομείς με προσανατολισμό το περιβάλλον, την κοινωνία και την πολιτική προστασία. Το πλήθος των δραστηριοτήτων του διέπεται από την φιλοσοφία των μελών του που είναι: «Έχουμε μία ευθύνη, το καθήκον να βοηθήσουμε όλους όσους δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εμείς.» Το έργο του Υδάτινου είναι σημαντικό, πολύπλευρο, διαυγές και πέρα από κάθε προσωπική φιλοδοξία και συμφέρον. Πρόσφατα μάλιστα αυτό ξεπέρασε τα όρια της πόλης της Μυτιλήνης και επεκτάθηκε στην επαρχία αλλά και στην Λήμνο.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι το σχολείο της σπουδαιότερης ευκαιρίας που δίνεται σε ενήλικες να επανενταχθούν στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα του είναι ευέλικτο, καινοτόμο, μαθητοκεντρικό και προσαρμόσιμο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Στο ΣΔΕ δεν υπάρχουν μαθήματα, ύλη, βιβλία, εξετάσεις, βαθμοί και γενικά πολύ λίγο μοιάζει με την τυπική εκπαίδευση στην χώρα μας. Στο ΣΔΕ ξαναμαθαίνουμε την κοινωνία από μια άλλη οπτική γωνία αυτής του εν-γραμματισμού και της διαθεματικότητας με εργαστήρια, σχέδια δράσης και εργασίες. Σύνθημα μας είναι: «Δρω και μαθαίνω αλλά και μαθαίνω πώς να δρω». Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης έχει δύο παραρτήματα στην Καλλονή και στην Μύρινα.

Από μια απλή ματιά στην περιγραφή των δύο φορέων είναι φανερή η παράλληλη πορεία και οι κοινοί στόχοι και δράσεις που βρίσκουμε σε αυτούς συχνά. Αυτό δεν είναι μια σύμπτωση απλή αλλά δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά αφού πίσω από τους φορείς βρίσκουμε κοινά άτομα και ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας. Είναι άξιο απορίας λοιπόν πως μετά από τόσο μακρά πορεία δεν συνεργάστηκαν συστηματικά οι δύο φορείς. Αυτό επιδιώκεται σήμερα με το παρών μνημόνιο συνεργασίας με κοινές δράσεις και διαδραστικών εμπειριών.

Οι δράσεις του Υδάτινου αναλύονται σε τρία επίπεδα: της Ευαισθητοποίησης, Πρακτικής και Ανάληψης Πρωτοβουλιών. Αντίστοιχα στο ΣΔΕ οι εκπαιδευτικές δράσεις αναλύονται σε δράσεις: Γνώσης, Δεξιοτήτων και Συμπεριφοράς. Η σύμπραξη μας έγκειται στον αρμονικό συνδυασμό των παραπάνω. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

ΣΔΕ\ΥΔΑΤΙΝΟΣ Ευαισθητοποίηση Πρακτική Ανάληψη Πρωτοβουλιών
Γνώση Έρευνα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος Μετρήσεις, Παρατηρήσεις στο πεδίο δράσης Συγγραφή άρθρων
Δεξιότητες Info – Kiosk Δεντροφυτεύσεις, κατ. Πινακίδων Ανακύκλωση
Συμπεριφορά Πράσινος τρόπος ζωής & προπαγανδισμός του  στην οικογένεια και σε φίλους Δεν περιμένω να αλλάξουν οι άλλοι αλλά κάνω ότι δεν έκαναν οι άλλοι μέχρι να αλλάξουν και αυτοί. Ενεργεί δράση & και μέλος σε περιβαλλοντικές οργανώσεις

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν….

Το Διοικητικό Συμβούλιο                                  Ο Σύλλογος Διδασκόντων

ΥΔΑΤΙΝΟΣ                                       ΣΔΕ Μυτιλήνης & παραρτημάτων