Οι εκπαιδευτές Κατερίνα Σαραντινού και Δήμητρα Μαντζούκα και οι εκπαιδευόμενοι στο παράρτημα ΣΔΕ στην Καλλονή πραγματοποίησαν έρευνα πεδίου στην περιοχή της Νάπης για να διαπιστωθεί η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, εντόπισαν  περιοχή που ενώ έχει κατηφορική κλίση εντούτοις αν κανείς ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο κι το αφήσει ελεύθερο χωρίς χειρόφρενο ή φρένο, θα παραμείνει ακινητοποιημένο. Επίσης αναφέρθηκε από τους εκπαιδευόμενους ότι στους Λάμπου Μήλους παρατηρείται το φαινόμενο το αυτοκίνητο να πηγαίνει » μόνο» του στην ανηφόρα. Η έρευνα συνεχίζεται γιατί το ΣΔΕ είναι παντού.