Το ΣΔΕ Μυτιλήνης θα είναι εκεί αφού η Νάσια ως εκπαιδευτής ενηλίκων είναι πολύτιμη συνεργάτης και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ οι ωφελούμενοι των θεατρικών δράσεων.