Στο παράρτημα Καλλονής μαθαίνουν και περνάνε καλά. Διαθεματικά με βάση την μουσική οργανώνονται και γραμματισμοί όπως Ελληνικά, Αγγλικά, Κοινωνιολογία και Περιβάλλον μπλέκονται και αναλύονται.