Την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 το ΣΔΕ Μυτιλήνης πήγε σινεμά. Παρακολουθήσαμε το βραβευμένο έργο «Ταξίδι στην Μυτιλήνη».