Κοινή συνεδρίαση συλλόγου καθηγητών ΣΔΕ Μυτιλήνης και Καλλονής που θα γίνει την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011 στις 19:30 στο αίθουσα του ΣΔΕ Μυτιλήνης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:
•        Αυτό αξιολόγηση πρώτου τριμήνου ΣΔΕ Μυτιλήνης
•        Project
•        Νέα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα
•        Διαθεματικά
•        Υλικά για παραγγελίες
•        Εκπαιδευτικά προγράμματα βιβλία
•        Αξιολόγηση
•        Απουσίες
•        Βασιλόπιτα
•        Προγραμματισμός εκδηλώσεων και επισκέψεων
•        Θέματα που σας απασχολούν